Procesoptimalisatie

In uw organisatie vindt het dagelijkse werk plaats in allerlei processen, die leiden tot producten of diensten. Met procesoptimalisatie elimineert u de verspillingen in de processen, zoals bijvoorbeeld het niet in 1 keer goed doen van werk, het wachten op elkaar en het uitvoeren van niet-waarde toevoegende processtappen. Het gevolg van procesoptimalisatie: goedkopere, snellere en leukere processen.

” De halvering van de doorlooptijd betekende voor onze afdeling 20% minder kosten. “

Aanpak

De aanpak bestaat grofweg uit de volgende stappen:

 • Intakegesprek, met selectie van het te optimaliseren proces of processen
 • Value Stream Mapping, huidige situatie: het visueel in kaart brengen van het huidige proces met (een vertegenwoordiging van) de mensen, die het werk uitvoeren
 • Verspillingen-analyse: het bepalen van de verspillingen / knelpunten in het huidige proces met (een vertegenwoordiging van) de mensen, die het werk uitvoeren
 • Value Stream Mapping, toekomstige situatie: het met de mensen die het werk uitvoeren op basis van Lean principes bepalen van het gewenste proces en het maken van een actieplan om volgens dit gewenste proces te werken
 • Uitvoeren van het actieplan
 • Borgen van de verandering: zorgen dat iedereen volgens het nieuwe proces werkt en blijft werken
 • Optionele vervolgstap: ik leer u door te gaan met verbeteren op andere plekken in uw organisatie

Resultaat

De resultaten van procesoptimalisatie zijn goedkopere, snellere en leukere processen:

 • Lagere kosten
 • Verkorting van de doorlooptijden/afhandeltijden
 • Slimmer, beter en transparanter samenwerken
 • Kwaliteits- en klantgerichter werken
 • Actieve en betrokken medewerkers, die met plezier werken