Quickscan

Wat gaat er goed in uw organisatie en welke mogelijkheden zijn er om verder te verbeteren op het gebied van de operationele processen, de besturing en de samenwerking. Dat brengt de quickscan in kaart. Met de quickscan krijgt u een onafhankelijke blik op waar en hoe u de operationele resultaten verder verbetert.

” Verhelderend, met respect de vinger op de zere plek en een basis voor ontwikkeling. “

Aanpak

Ik start met een intakegesprek. Hierin bepaal ik samen met u de aanpak en planning voor de Quickscan bij
uw organisatie: wie kan ik interviewen, met wie kan ik meekijken en welke gegevens kunt u mij vooraf
aanleveren. Na het intakegesprek analyseer ik de aangeleverde documentatie, start ik de interviews en kijk ik mee in uw organisatie.

Resultaat

U ontvangt op 2 A4-tjes het Quickscan rapport met daarin mijn bevindingen voorzien van concrete aanbevelingen, die u direct in de praktijk kunt brengen. Uiteraard licht ik het rapport ook mondeling aan u toe.