Lean implementatie

In iedere organisatie, die succesvol is met Lean,  voeren medewerkers niet alleen hun werk uit, maar kijken ook keer op keer naar hoe het uitvoeren van het werk beter kan. Daarmee worden de operationele resultaten van de organisatie continu verbeterd.

Het succesvol implementeren van Lean omvat zowel harde factoren (Lean instrumenten op het gebied van processen en besturing) als zachte factoren (gedrag, leiderschap en cultuur). Ik help u graag met het succesvol implementeren van Lean, zodat uw organisatie naar steeds betere operationele prestaties groeit.

” Het lijkt wel of mijn mensen meer hart voor de zaak hebben gekregen: ze helpen mee ons bedrijf te verbeteren. “

Aanpak

Uiteraard is elke organisatie uniek en daarmee elke aanpak om Lean te implementeren ook. Desalniettemin verloopt iedere implementatie van Lean door Andere via de volgende globale lijnen.

  • Intakegesprek: de doelen voor de Lean-implementatie worden vastgesteld op basis van de ambitie en de doelen van uw organisatie(onderdeel)
  • Quickscan: de huidige situatie van uw organisatie(onderdeel) en het verbeterpotentieel wordt in kaart gebracht
  • Traject-aanpak en planning: op basis van uw doelen voor de Lean-implementatie en de resultaten van de quickscan wordt samen bepaald welke Lean-instrumenten we in gaan zetten en hoe we aan Lean vaardigheden en Lean gedrag gaan werken
  • Lean training: de mensen in uw organisatie worden getraind in Lean en de verschillende Lean instrumenten -en technieken
  • Uitvoering: het Lean-implementatietraject wordt samen met uw mensen uitgevoerd, die in Lean getraind zijn
  • Borging: uw eigen mensen passen Lean toe om de operationele resultaten van uw organisatie te verbeteren en worden door mij in afnemende mate periodiek gecoacht en in de praktijk begeleid.

Resultaat

Het resultaat van de Lean implementatie is dat er door uw eigen mensen continu wordt verbeterd in de richting van de organisatie-doelen. Concrete resultaten worden geboekt, die u niet voor mogelijk houdt. Er wordt véél meer gedaan met véél minder inspanning. Productiviteitstijgingen van uiteindelijk 40%, die gepaard gaan met een sterk toenemende medewerkerstevredenheid, zijn geen uitzondering!